Diaconie

Collecte 7 juli Tsjernobyl

Het is alweer 25 jaar geleden dat Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp haar werk startte in het radioactieve gebied van Wit Rusland! Iedere anderhalf jaar organiseert de Stichting een gezondheidsvakantie voor kinderen, die nog dagelijks met de gevolgen van deze ramp geconfronteerd worden. In de gebieden waar de kinderen wonen, komt veel schildklierkanker, bloedarmoede, broze botten en…

Aanvullende informatie diaconale collecte van 5 mei

Op verzoek blikken we deze kerkbode terug op de diaconale collecte van zondag 5 mei. Deze bevrijdingsdag is er gecollecteerd voor ICEJ, in het bijzonder voor ondersteuning en hulp aan overlevenden van de Holocaust. ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) is in 1980 opgericht als christelijk antwoord op de behoefte het volk Israël te troosten volgens…

Pinksterzendingscollecte 2019

Oorspronkelijk is het Pinsterfeest is een oogstfeest. Er werd uitbundig feest gevierd vanwege de opbrengsten van het land, de zgn. eerstelingen. Na de Opstanding van Jezus uit de doden is het Pinksterfeest nog steeds een oogstfeest;  de oogst van de volkeren is begonnen. Op de Pinksterdag zijn er de eerstelingen (meer dan drieduizend op een…

Diaconale collecte zondag 26 mei – Initiatief vakantietas in combinatie met Manna

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Verschillende kerken uit Twenterand, waaronder ook onze gemeente, willen daarom dit jaar meedoen aan het initiatief van Kerk in Actie onder de naam ‘Vakantietas’. Samen met plaatselijke kerken wil…

MEDISCHE ZORG LEPRAPATIËNTEN IN NEPAL Zondag 3 februari

  Op zondag 3 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten krijgen bovendien te maken met discriminatie en…

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019 is bestemd voor de Stichting Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften….

Diaconale collectes tijdens Kerst

Eerste Kerstdag Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door, ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp of op straat….

Najaarszendingscollecte.

A.s. zondag wordt de zgn. ‘Najaarszendingscollecte’ gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar besteed worden aan de toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië. Op de Filippijnen zijn in een jaar tijd 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Om leiding aan de nieuwe gemeenten te geven zijn predikanten en kerkelijk werkers nodig, die op hun beurt…

Zondag 11 november 2018 – Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland waaronder het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van…