Diaconie

MEDISCHE ZORG LEPRAPATIËNTEN IN NEPAL Zondag 3 februari

  Op zondag 3 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten krijgen bovendien te maken met discriminatie en…

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019 is bestemd voor de Stichting Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften….

Diaconale collectes tijdens Kerst

Eerste Kerstdag Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door, ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp of op straat….

Najaarszendingscollecte.

A.s. zondag wordt de zgn. ‘Najaarszendingscollecte’ gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar besteed worden aan de toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië. Op de Filippijnen zijn in een jaar tijd 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Om leiding aan de nieuwe gemeenten te geven zijn predikanten en kerkelijk werkers nodig, die op hun beurt…

Zondag 11 november 2018 – Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland waaronder het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van…

WERKGROEP ALBANIE VRIEZENVEEN

Deze maand wordt de laatste vrachtwagen met hulpgoederen van 2018 geladen door de Werkgroep Albanië. Nadat Kees en Fredriek in 1992 gevraagd werden door  EO Metterdaad, om te helpen met het renoveren van een bejaardentehuis in Gjirokaster, Albanië, is er een heel verhaal uitgerold dat de naam kreeg: Werkgroep Albanië. In de begin jaren gingen…

kerstactie 2018 van Stichting Manna

Beste hulpverleners, begeleiders en alle andere betrokkenen, Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de komende kerstactie 2018 van Stichting Manna. Net als voorgaande jaren krijgen cliënten die bij ons een reguliere ondersteuning met een voedselpakket ontvangen ook dit jaar weer wat extra’s met kerst. Voor deze mensen hoeft geen aparte…

De Diaconie dichtbij: Zorg voor je naaste dichtbij

In Twenterand kennen we al enige jaren een Diaconaal Platform Twenterand (DPT), waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen- stichting Manna, Stichting Waypoint, Stichting BOOT en Steunfonds Vluchtelingenwerk- willen we ons inzetten voor de kwetsbare medemens dichtbij. Van Twenteranders, voor Twenteranders. Bij diaconie denken we vaak aan goede doelen ver…

Collecte voor het Werelddiaconaat op zondag 14 oktober – Medische zorg op Java

Op zondag 14 oktober wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg op het Indonesische eiland Java. ‘Arme mensen mogen niet ziek worden.’ Op Java is dit een bekend gezegde. Dat geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen dorpen wonen. De stichting ‘Sion’ heeft twee…

Diaconale collecte Israëlzondag

Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we Israëlzondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël.  Wij ervaren het als een groot voorrecht om in deze tijd te mogen leven, de tijd waarin God Zijn beloften aan het Joodse volk vervult. Ondanks alle druk van de wereld op…