Diaconie

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Diaconie collecte Zondag 28 juni

Zondag 28 juni is de collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! Het jeugdwerk is erg belangrijk in onze gemeente. Door middel van de verschillende clubs, catecheses, diensten gericht op kinderen / jongeren en al het andere jeugdwerk worden onze kinderen al vroeg betrokken bij de kerk en…

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Vakantietasjes 2020

Net als vorig jaar wil het Diaconaal Platform Twenterand vakantietasjes uitreiken aan kinderen en jongeren die het thuis niet breed hebben. Daarvoor is samenwerking gezocht met Stichting Manna, die de tasjes via haar netwerk zal uitdelen. Het Diaconaal Platform Twenterand is een samenwerking van alle diaconieën van de verschillende kerken en kerkgenootschappen binnen de gemeente…

Collectegelden maand april

Zoals bekend krijgen we de collectegelden nu binnen via Givt en via bankoverschrijvingen. Het leek ons goed om voor de kerkvoogdij en de diaconie een vergelijking op te stellen van april dit jaar en april vorig jaar. Dit gaf het volgende beeld: Collecte opbrengsten vergelijk april 2020 met april 2019 april 2020 % afname april…

Uitbreiding inleverdepot Manna bij De Akker

De inzameling van Voedselbank MANNA bij De Akker verloopt zeer succesvol en heeft geleid tot een aantal uitbreidingen in dienstverlening. Op de 1e zondag van de maand is het een goed gebruik  bij diverse kerken om lang houdbare levensmiddelen in te leveren rondom de kerkdienst ten bate van voedselbank Manna in de bekende blauwe MANNA…

Van de diaconie

Inmiddels zijn we een beetje gewend geraakt aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ zoals die nu genoemd wordt. Er zijn creatieve oplossingen bedacht voor vele dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, lesgeven, verschillende vormen van communiceren en zelfs ook kerkdiensten bijwonen.  Men leert door dingen te doen die ze nog niet eerder gedaan hebben. Daarop aansluitend, zouden we graag…

Oproep aan alle jongeren!

Het coronavirus zorgt ervoor dat veel ouderen het momenteel moeilijk hebben. Mensen zijn soms eenzaam en alleen, omdat familieleden en kennissen niet naar ze toe mogen komen. We willen daarom alle jongeren oproepen om aan ouderen te denken die in de Vriezenhof, Weemelanden, de Hulle, Beukenhof, Koningsstede etc. verblijven. Stuur ze een mooi kaartje met…

JEUGDDIACONAATDAG GAAT NIET DOOR

In de vorige kerkbode hebben we alle tieners uitgenodigd voor de jeugddiaconaat dag op zaterdag 18 april. Vanwege het coronavirus kunnen we deze dag helaas niet door laten gaan. Later dit jaar hopen we hierop terug te komen en een nieuwe jeugddiaconaat dag te organiseren. Zodra hier meer over bekend is, zullen we jullie informeren.

COLLECTE EN CORONACRISIS

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…