Diaconie

Twenterandse vakantietasjes ook in 2020 voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes erop uittrekken, blijven zij thuis achter in Twenterand. Kinderen die in armoede opgroeien, kunnen niet op vakantie. In de zomer is er geen geld om er even tussenuit te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (=DPT), een samenwerkingsverband…

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Diaconie collecte Zondag 28 juni

Zondag 28 juni is de collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! Het jeugdwerk is erg belangrijk in onze gemeente. Door middel van de verschillende clubs, catecheses, diensten gericht op kinderen / jongeren en al het andere jeugdwerk worden onze kinderen al vroeg betrokken bij de kerk en…

Collecte en Coronacrisis

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Vakantietasjes 2020

Net als vorig jaar wil het Diaconaal Platform Twenterand vakantietasjes uitreiken aan kinderen en jongeren die het thuis niet breed hebben. Daarvoor is samenwerking gezocht met Stichting Manna, die de tasjes via haar netwerk zal uitdelen. Het Diaconaal Platform Twenterand is een samenwerking van alle diaconieën van de verschillende kerken en kerkgenootschappen binnen de gemeente…

Collectegelden maand april

Zoals bekend krijgen we de collectegelden nu binnen via Givt en via bankoverschrijvingen. Het leek ons goed om voor de kerkvoogdij en de diaconie een vergelijking op te stellen van april dit jaar en april vorig jaar. Dit gaf het volgende beeld: Collecte opbrengsten vergelijk april 2020 met april 2019 april 2020 % afname april…

Diaconale collecte 22 maart – Vroegsignalering Twenterand

Wat is Stichting BOOT? De Stichting BOOT (Budget Op Orde in Twenterand) is werkzaam in de gemeente Twenterand en heeft SchuldHulpMaatjes die mensen begeleiden die graag een extra steuntje in de rug willen bij hun financiële administratie. De Stichting BOOT is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. Stichting BOOT is voortgekomen uit de Stichting Manna,…

Diaconale collecte zondag 2 februari

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om…

Collecterooster diaconie 2020

Afgelopen periode is het collecterooster voor komend seizoen opgesteld. In dit rooster zijn voor de diaconie een aantal zogenaamde bestemde collectes opgenomen. Hierbij kunt u denken aan landelijke initiatieven zoals Kerk in Actie, Project 10:27 (het diaconale programma van de GZB), het Nederlands Bijbelgenootschap of de IZB, maar zeker ook aan plaatselijke initiatieven waaronder stichting…

Najaarszendingscollecte 2019

Betrokken predikanten opleiden in Zambia. A.s. zondag wordt de zgn. najaarszendingscollecte gehouden. De opbrengst is bestemd voor ‘Kerk in Actie’ en zal ten goed komen aan de opleiding van predikanten in Zambia. In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De…