Nieuws

Diaconie collecte Zondag 28 juni

Categories: Algemeen,Diaconie

Zondag 28 juni is de collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! Het jeugdwerk is erg belangrijk in onze gemeente. Door middel van de verschillende clubs, catecheses, diensten gericht op kinderen / jongeren en al het andere jeugdwerk worden onze kinderen al vroeg betrokken bij de kerk en onze gemeente. Veel vrijwilligers staan wekelijks klaar om er voor onze kinderen te zijn en om ze meer te leren over de Bijbel en onze kerk.

Extra informatie collectes diaconie

Niet altijd wordt er een specifiek doel gehangen aan de diaconale collecte. Waarvoor worden de opbrengsten van deze collectes gebruikt? De diaconie besteedt het geld uit deze collecten voor verschillende diaconale projecten. U kunt daarbij denken aan initiatieven op gebied van ouderenzorg, mantelzorg of gehandicaptenzorg. Concrete voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning bij de vakantieweek naar het Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis), het verzorgen van de pinksterattentie bij de verzorgingstehuizen, ondersteuning van de vrijwillige hulpdienst Vriezenveen (V.H.V.) en van het bezoekwerk van de Hervormde vrouwendienst (H.V.D.).

Daarnaast worden deze financiële middelen aangewend voor structurele ondersteuning van stichting Manna, stichting BOOT en het steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand. Tot slot is er ook sprake van individuele hulpverlening, meestal in de vorm van Stille Hulp.

Daarom bevelen wij naast de collecten waarbij een specifiek doel wordt genoemd ook de ‘gewone’ diaconale collecte van harte bij u aan.

Mocht u benieuwd zijn naar welke collectes zijn opgenomen, dan vindt u het actuele collecterooster op de website.