Diaconie

Kerkradio

Met elkaar verbonden Zoals u wellicht weet zijn de diensten van de Hervormde gemeente te Vriezenveen via kerkzender en/of internet te volgen, zo zijn we op een prachtige manier met elkaar verbonden. Kerkzender met collectebusje Gemeenteleden die via de kerkzender met ons verbonden zijn hebben zich aangemeld en hebben een aansluiting ontvangen waardoor zij de…

GIVT: Geven zonder contant

Binnenkort komt er een nieuwe manier van collecteren bij, namelijk via een app op je smartphone. Wie geen/bijna nooit bonnetjes of kleingeld bij zich heeft kan zo toch blijven bijdragen aan het werk van diaconie en kerkrentmeesters. Er volgt de komende weken meer informatie, maar wie geïnteresseerd is kan alvast de app downloaden en zich…

OOG VOOR KWETSBARE MENSEN IN COLOMBIA

Zondag 11 augustus 2019 | Collecte voor het Werelddiaconaat Op zondag 11 augustus wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden, het diaconale programma van de GZB. De opbrengst is bestemd voor hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving van Colombia. De christelijke gemeenten in Colombia staan midden in het leven en…

Collecte 7 juli Tsjernobyl

Het is alweer 25 jaar geleden dat Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp haar werk startte in het radioactieve gebied van Wit Rusland! Iedere anderhalf jaar organiseert de Stichting een gezondheidsvakantie voor kinderen, die nog dagelijks met de gevolgen van deze ramp geconfronteerd worden. In de gebieden waar de kinderen wonen, komt veel schildklierkanker, bloedarmoede, broze botten en…

Pinksterzendingscollecte 2019

Oorspronkelijk is het Pinsterfeest is een oogstfeest. Er werd uitbundig feest gevierd vanwege de opbrengsten van het land, de zgn. eerstelingen. Na de Opstanding van Jezus uit de doden is het Pinksterfeest nog steeds een oogstfeest;  de oogst van de volkeren is begonnen. Op de Pinksterdag zijn er de eerstelingen (meer dan drieduizend op een…

MEDISCHE ZORG LEPRAPATIËNTEN IN NEPAL Zondag 3 februari

  Op zondag 3 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten krijgen bovendien te maken met discriminatie en…

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019

Diaconiecollecte zondag 13 januari 2019 is bestemd voor de Stichting Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften….

Najaarszendingscollecte.

A.s. zondag wordt de zgn. ‘Najaarszendingscollecte’ gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar besteed worden aan de toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië. Op de Filippijnen zijn in een jaar tijd 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Om leiding aan de nieuwe gemeenten te geven zijn predikanten en kerkelijk werkers nodig, die op hun beurt…

Zondag 11 november 2018 – Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland waaronder het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van…

kerstactie 2018 van Stichting Manna

Beste hulpverleners, begeleiders en alle andere betrokkenen, Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de komende kerstactie 2018 van Stichting Manna. Net als voorgaande jaren krijgen cliënten die bij ons een reguliere ondersteuning met een voedselpakket ontvangen ook dit jaar weer wat extra’s met kerst. Voor deze mensen hoeft geen aparte…