Diaconie

Kerkbalans 2016 (actuele stand)

  Van 17 januari t/m 31 januari is de actie Kerkbalans gehouden. Na afloop van de laatste telavond konden wij u meedelen dat het voorlopig resultaat van de toezeggingen € 495.000 bedroeg. Ook na afloop van de actie komen er nog toezeggingen binnen. Per 1 april 2016 is de actuele stand aan toezeggingen € 504.000.

Informatie Solidariteitskas 2016

Eind maart wordt het bedrag voor de Solidariteitskas geïnd bij degenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Bij degenen die hiervoor geen machtiging hebben afgegeven, wordt een acceptgiro bezorgd. Bijgevoegd is een brief met het verzoek om zo mogelijk voor volgend jaar een machtiging in te vullen. Dat is gemakkelijk voor u en…

Opbrengst kerkbalans 2016

  Van 17 januari t/m 31 januari is de actie Kerkbalans gehouden. Het voorlopig resultaat van de toezeggingen geeft aan dat de actie bijna € 495.000 heeft opgebracht. Het is verheugend dat dit bedrag ruim € 7.500 hoger is dan vorig jaar. We zijn dan ook dankbaar dat zoveel leden met hun toezegging hun betrokkenheid…

Opbrengst Kerkbalans 2016

Afgelopen weken is de actie Kerkbalans gehouden. Het resultaat van de toezeggingen geeft aan dat de actie € 494.689 heeft opgebracht. Dit is € 7.559 meer dan in 2015. We zijn dankbaar dat zoveel leden met hun toezegging hun betrokkenheid hebben getoond.  Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle leden van onze gemeente die ook voor dit jaar…

Actie kerkbalans 2016

Het is januari, en dus zijn de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2016 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna om uw antwoord weer op te halen.   In de Kerkbalansenveloppe zit een foldertje met informatie en een beknopte begroting van…

Eindejaarscollecte 2015

Goede buren Wanneer Jezus zegt: ‘Heb de Heer, uw God, lief en uw naaste als uzelf!’ mogen we dat als gemeente in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Zijn uitspraak is juist ook een aanmoediging om iets te betekenen voor de mensen buiten onze kerkmuren. Om…

Begroting 2016

De begroting van het College van Diakenen ligt voor de leden ter inzage op het kerkelijk bureau van maandag 21 t/m donderdag 24 december a.s., tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op maandag tevens van 19.30 tot 20.00 uur.

Collecte Kerk in Actie 15 november

    Zondag 15 november is de Diaconiecollecte bestemd voor het Wereldhuis van Kerk in Actie; voor een veilige plek.   De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. In het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers en…