Diaconie

Inzameling Oud IJzer t.b.v. werkgroep Albanië

Al heel wat jaren staat er bij de familie Koerssen aan het Oosteinde een container waar oud ijzer wordt ingezameld. Door velen van u wordt hier gebruik van gemaakt. De opbrengst was eerst bestemd voor Jeugdproject Roemenië en later voor de werkgroep Albanië. Op dit moment wordt gezocht naar een andere plek voor de container….

Noodhulp Hoorn van Afrika

Noodhulp Hoorn van Afrika. De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door de aanhoudende droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña. Door sterfte onder het vee en mislukte oogsten is er voor miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert met de dag. Project 10:27 biedt via lokale partnerkerken hulp…

Gift gebouw Westerkerk

  Ontvangen gift Via de uitgangscollecte in de kerk is er opnieuw een gift binnengekomen van € 100, specifiek voor het nieuwe gebouw bij de Westerkerk. Hartelijk dank hiervoor.

Opbrengst kerkbalans 2017

 Van 21 januari t/m 5 februari is de actie Kerkbalans gehouden. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie bijna € 485.000 heeft opgebracht. Vorig jaar was dit € 494.700 waaronder een eenmalige bijdrage van € 5.000. De feitelijke daling ten opzichte van 2016 is dus € 4.700. Uiteraard is dit het gevolg van, mede…

Opbrengst actie Kerkbalans 2017

Van 21 januari t/m 5 februari is de actie Kerkbalans gehouden. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie bijna € 485.000 heeft opgebracht. Vorig jaar was dit € 494.700 waaronder een eenmalige bijdrage van € 5.000. De feitelijke daling ten opzichte van 2016 is dus € 4.700. Uiteraard is dit het gevolg van, mede…

Actie kerkbalans 2017

  Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2017 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna  om uw antwoord op te halen.   In de Kerkbalansenveloppe zit een foldertje met informatie en een beknopte begroting van…

Ontvangen giften

Via de uitgangscollecte in de kerk is er een gift binnengekomen van € 300 en een van € 250, specifiek voor het nieuwe gebouw bij de Westerkerk. Hartelijk dank hiervoor.

Eindejaarscollecte 2016

Deel je leven Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Kor. 12 : 26: “Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde”. We delen ons geloof met elkaar:…

Collecte project 1027

Gezondheidsprogramma in Ethiopië   Op zondag 16 oktober a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. Project 10 27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf….