Diaconie

Dabar team 4

Beste gemeenteleden, Graag wil team 4 van Dabar in Vriezenveen zich aan u voorstellen. Wij zijn Sanne Botter, Leanne van Vliet, Rens van der Schaaf, Willemijn Dommerholt, Jo-Anne Dommerholt, Joël Reijn, Alexander Hanse en Marije de Vries. Na een tijd aan voorbereidingen zijn we nu helemaal klaar om te gaan beginnen met Dabar en te…

Zendingscommissie

Opbrengst Pinksterzendingscollecte. De voorlopige opbrengst van de Pinksterzendingscollecte bedroeg: € 18.406,21. Inmiddels zijn de giften en toezeggingen die naderhand binnengekomen zijn, ook verwerkt. Met dankbaarheid kan de totaalopbrengst van deze collecte voor het zendingswerk doorgegeven worden: € 21.490,29. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een lichte stijging van € 122,39. Alle gevers…

Collecte 22 april OPVANG KINDEREN IN KANSARME WIJKEN IN COLOMBIA

Op zondag 22 april a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Colombia. Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá…

ZOA: Hulp, Hoop , Herstel bij rampen; 26-31 MAART

De nationale collecteweek voor de ZOA is in de Stille week van 26 tot en met 31 maart. Je moet er niet aan denken om in één klap alles kwijt te raken. Zoals je huis, je bezittingen of misschien zelfs een geliefde. Toch overkomt het over de hele wereld miljoenen mensen, als gevolg van een oorlog…

Gezondheidszorg voor allerarmsten in Rwanda

Op zondag 4 februari a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor gezondheidszorg onder de allerarmsten in Rwanda. Rwanda is, na de genocide in 1994, volop in ontwikkeling. Een groot deel van de gezondheidsvoorzieningen wordt ondersteund door kerken. Zo ook het Health Centre in Cyangugu. Hier komen…

Diaconiecollecte zondag 14 januari 2018

Deze is bestemd voor de Werkgroep Albanië en de Stichting Ondersteuningsproject Roemenië. De Stichting Ondersteuningsproject Roemenië steunt ruim 40 zeer arme gezinnen met kinderen in Roemenië. Het is een sponsorproject waarbij de betreffende Roemeense gezinnen zijn gekoppeld aan gezinnen in Vriezenveen en omgeving. Hiervoor ontvangen wij van u vele giften. Van die extra giften worden…

Stille hulp

Aanstaande zondag worden we als gemeente uitgenodigd om aan te gaan aan het Avondmaal om met elkaar de maaltijd te vieren. Aan de tafel wordt traditiegetrouw gecollecteerd voor Stille hulp. Om stille hulp te kunnen bieden is de diaconie afhankelijk van signalen die door gemeenteleden, of door ambtsdragers in hun wijk, worden opgevangen. Stille hulp…

 Afscheid voorzitter van de Diaconie en bevestiging nieuwe voorzitter

Op zondag 24 september a.s. hoopt de huidige voorzitter van de Diaconie van de hervormde gemeente Vriezenveen, Hans Fikkert, afscheid te nemen van het ambt. Dit zal hij doen in de avonddienst, die gehouden wordt in de Grote kerk te Vriezenveen. Aanvang: 19.00 uur. Als gemeente hebben wij de gelegenheid om Hans te bedanken voor…

Voorzitter Diaconie hervormde gemeente Vriezenveen (Let op datum, gewijzigd)

Na jaren van trouwe dienst heeft Hans Fikkert te kennen gegeven,dat hij gaat stoppen als Voorzitter van de Diaconie van onze hervormde gemeente. Zijn taak wordt overgenomen door Huib Eshuis, adres: Wetering 66, te Vriezenveen. U heeft de gelegenheid om Hans Fikkert te bedanken voor zijn inzet en om Huib Eshuis te begroeten als nieuwe…