Diaconie

Diaconiecollecte 12 november

Noodfonds Israël 2023. Israël is en wordt nog steeds op brute wijze aangevallen. Via Christenen voor Israël willen we de juiste hulp kunnen bieden waar nodig. Daarom zijn zij een noodfonds voor Israël gestart. Het gaat hierbij onder andere om evacuatie van nieuwe migranten uit het zuiden, hulp aan getraumatiseerde slachtoffers, voedsel en medicijnen voor…

Oorlog in Israël

Zoals u weet organiseert de diaconie regelmatig “Israël-avonden” waarbij predikanten van Christenen voor Israel lezingen houden om daarin te onderstrepen hoe wezenlijk het is voor de Kerk dat zij een goede – diepe relatie heeft met Israël. Een van de predikanten die regelmatig komt is ds. Willem Glashouwer die ook voorgaat in onze Hervormde Gemeente….

Diaconie collecte van zondag 8 oktober. Noodhulp “storm in Libië”

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. Er zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering…

Actie Appeltje voor de dorst 2023 

Ook dit jaar willen we weer als diaconieën van Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk voor verschillende projecten geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (Elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (Bildtstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: Stichting Manna Stichting Sadiki project “Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië” van…

Diaconie collecte van zondag 24 september. Noodhulp “Aardbeving Marokko”

Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving. Steden en dorpen zijn weggevaagd, en er zijn veel slachtoffers en vermisten. Deze tragedie raakt ons diep, mede omdat de Protestantse Kerk al jarenlang een bijzondere relatie onderhoudt met verschillende partners en gemeenschappen in Marokko en met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. In deze moeilijke tijden willen we…

College van Kerkrentmeesters

Bevestiging ouderling-kerkrentmeester Op 20 augustus jl. vond de bevestiging plaats van Klaas Pool als ouderling-kerkrentmeester. Wij kijken terug op een mooie en warme dienst met een duidelijke verkondiging door ds. Borsje rondom Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt” en Johannes 2. We zongen prachtige liederen onder begeleiding van organist Henk Kamphuis en…

Diaconie collecte 11 juni 

De Diaconie collecte van zondag 11 juni is bestemd voor Stichting de Hoop. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Voor veel van hun werk zijn ze afhankelijk van…

Jaarrekening diaconie

De jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage bij het kerkelijk bureau tot 15 juni. Op maandag en vrijdag van 10-12 kunt u deze inzien.

diaconie collecte 30 april en 7 mei

30 april 2023 De diaconie collecte voor zondag 30 april is bestemd voor Joyce en Aldenito Dollen in Brazilië Onze “eigen” Joyce en Aldenito wonen en werken op het wijkcentrum Casa Luzeiro. Dit centrum ligt aan het begin van de grootste sloppenwijk van Belo Horizonte, met 46.000 inwoners. In Brazilië is het de op één…

Terugkerende giften diaconie

  De diaconie krijgt wel eens vragen vanuit de gemeente waar het geld aan besteed wordt. In onderstaande tabel is in ieder geval te zien welke instanties structureel een bijdrage van ons ontvangen. Daarnaast hebben natuurlijk nog de bestemde collectes volgens het collecterooster en als er ruimte is geven we eindejaarsgiften aan verschillende projecten en…