Nieuws

Diaconiecollecte Zondag 3 december Project 10:27

Categories: Algemeen,Diaconie

Op zondag 3 december is de Diaconiecollecte bestemd voor Project 10:27.  De opbrengst is voor ondersteuning van de kerk in Albanië.

Albanië is een land in ontwikkeling, maar helaas is er nog veel werkloosheid en armoede en zijn de sociale voorzieningen beperkt. Heel veel Albanezen zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. Hier ligt ook een mooie opdracht en kans voor kerken: door uit te reiken naar mensen in nood kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken..

Christelijke gemeenten kunnen van enorme diaconale betekenis zijn in de Albanese samenleving. Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij gemeenteleden nog meer te stimuleren en om samen met hen te investeren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Denk daarbij aan kleine werkgelegenheidsinitiatieven, voedselhulp, zaaigoed en medische kampen in afgelegen gebieden, waar mensen vanwege armoede verstoken zijn van basis medische hulp. Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen.