Diaconie

Opbrengst Actie Dankdag 2015

Dankbaar deelt het college van kerkrentmeesters mee dat de voorlopige opbrengst van de actie Dankdag 2015 € 28.350 bedraagt. Dit is iets hoger dan vorig jaar. In deze telling is nog niet begrepen de opbrengst van de collecten gehouden in de diensten. Het college is erg blij met dit bedrag, temeer daar het definitieve bedrag…

Overzicht collectes

25-1-2015 izb 992,84 571,30 25-1-2015 uitgang 903,96 543,20 1385,31 932,6 1-2-2015 werelddiakonaat 1437,15 789,20 1-2-2015 uitgang 1245,53 669,40 8-2-2015 tijdens dienst 1038,06 623,40 8-2-2015 UITGANG 1150,17 684,20 15-2-2015 tijdens dienst 984,12 606,50 15-2-2015 opknapbeurt suite 1148,19 690,70 22-2-2015 tijdens dienst 1015,19 585,90 22-2-2015 uitgang 1011,06 612,80 1-3-2015 tijdens dienst 1313,18 740,70 1-3-2015 uitgang 1194,40 761,50…

Pinksterzendingscollecte 2015

Zendingscommissie. Pinksterzendingscollecte. Sinds Pinksteren heeft het evangelie zich als een ‘lopend vuurtje’ over deze wereld verbreid. Ook in ons land is destijds het evangelie verkondigd en heeft Gods boodschap mensenharten geraakt. Tot op de dag van vandaag is er een christelijke gemeente in Vriezenveen… daar zijn we dankbaar voor. Zoals destijds de gemeente te Jeruzalem…

Opbloeien van ‘korrelactie’

Dat wordt een mooie lente nu zoveel organische mestkorrels in de tuintjes gestrooid zullen worden! En… als je er een goed gevoel bij hebt dan bloei je immers ook op. Fijn dat zoveel vrijwilligers ons geholpen hebben en we er een goede sfeervolle dag van mochten maken op 21 maart. Bedankt allemaal voor je inzet…

Een uurtje werk: hulp voor vluchtelingen

De ZOA-collecteweek is dit jaar van 22 tot en met 28 maart.  Een bus brengt gemiddeld zo’n vijftig euro op. Samen met de andere duizenden collectanten bereiken we daardoor een enorm bedrag, waarmee we slachtoffers van oorlog en natuurrampen kunnen helpen.  Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog…

Huis-aan-huiscollecte Woord en Daad

In de week van D.V. 16 t/m 21 februari a.s. houdt het Comité van Woord en Daad te Vriezenveen haar jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. De opbrengst in bestemd voor het jaarthema van Woord en Daad: “ Vakonderwijs doe het zelf!”  Partnerorganistaties van Woord en Daad investeren in toegang tot onderwijs én vakscholing. Na het basis- en eventueel…

Uitzien naar de lente…?!

Het tuintje wieden, kijken naar het groener wordende grasveld… de bloemetjes buiten, het klinkt in februari als een visioen dat nog komen mag.  Maar een  geloof in de toekomst wat is er mis mee ? Kan dat  niet levens veranderend zijn ? Want er is  hoop zo zagen en zien ze het in Bello Horizonte/Beugen/Bethlehem…

Uitgangscollecte zondag 15 februari

Bestemde collecte De suite, hal en keuken van de Grote Kerk zijn hard toe aan een opknapbeurt. Sinds jaren is hier niets meer aan gebeurd. Zoals u hebt kunnen lezen in de folder kerkbalans 2015 hebben we deze werkzaamheden nu gepland in 2015. Wij hebben besloten de uitgangscollecte van zondag 15 februari a.s. hiervoor te bestemmen….

Kerkbalans 2015 – voorlopig resultaat

Van 18 t/m 31 januari is de actie Kerkbalans gehouden. Het voorlopig resultaat van de toezeggingen geeft aan dat de actie ruim € 487.000 heeft opgebracht. Dit is € 16.000 minder dan vorig jaar. We zijn dankbaar dat zoveel leden met hun toezegging hun betrokkenheid hebben getoond. Gezien het dalend aantal leden moesten we uiteraard…

Actie kerkbalans 2015

Het is januari, en dus zijn de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2015 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna  om uw antwoord weer op te halen. In de Kerkbalansenveloppe zit een foldertje met informatie, een beknopte begroting van onze gemeente…