Nieuws

Gezondheidszorg in arme regio van Ethiopië

Categories: Algemeen,Diaconie,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Op vrijdag 25 december a.s., Eerste Kerstdag, wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor gezondheidszorg in een van de armste gebieden van Ethiopië.

 De Evangelische Kerk van Ethiopië heeft in de arme regio Benishangul-Gumuz een kliniek. Hier wonen de Berta, een bevolkingsgroep die voor 90% uit moslims bestaat. De moeder- en kindersterfte in het gebied is erg hoog. De kliniek helpt en zorgt voor hen.

Door de hoge sterftecijfers streeft de kliniek ernaar dat er geen kinderen meer thuis geboren worden, dat moeders en kinderen gevaccineerd worden, dat hiv-besmetting wordt voorkomen en dat de groei van de baby’s wordt gecontroleerd.

De kliniek geeft verder gezondheidsvoorlichting over bijvoorbeeld corona, hygiëne en de risico’s van kind-huwelijken.

Christelijke medewerkers in de kliniek proberen het evangelie door te geven zodat de Berta Gods liefde leren kennen.

Ansha Yakob is 29 jaar. Ze kreeg zeven kinderen, waarvan er één is overleden doordat de borstvoeding niet op gang kwam. Ansha werd na de geboorte van haar achtste kind, een gezonde zoon, door de kliniek begeleid bij het voeden. Nu vertelt ze anderen over de goede zorg in de kliniek.

 Geef gul in de collecte of maak een kerstgift over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van

Project 10 27, onder vermelding van ET.1.100 – Gezondheidszorg Ethiopië. Hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/gezondheidsprogramma-ethiopie/