Wijk-Oost

Liturgie kerkdiensten Pollenkerk zondag 5 juli

Liturgie Zondag 5 juli 2020 Pollenkerk (9.30 uur) – Orgelspel – Afkondigingen door de ouderling van dienst – Zingen: Psalm 122: 1 en 3 (O.B.) – Stil gebed – Votum en Groet – Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 (N.B.) – Lezing van het gebod/Geloofsbelijdenis – Zingen: Gezang 463: 1, 4 en 5 (melodie…

Liturgie kerkdiensten Pollenkerk 28 juni 2020

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk Welkom en mededelingen Aanvangslied: Gezang 457, 1,3,4 Stil gebed Votum en Groet -Psalm 43, 3 en 4 Lezing van de wet -Psalm 139, 1 en 14  oude berijming Gebed om de opening van het Woord Exodus 33: 18-23 en 40: 34-38 1 Kor.13, 8-13 -Gezang 328, 1,2,3 Kindermoment Verkondiging -Ev.liedbundel 406, 1…

liturgie kerkdiensten Pollenkerk 21 juni 2020

Liturgie Zondag 21 juni 2020 voor beide diensten Pollenkerk te Vriezenveen Aanvang: 9.30 en 19.00 uur – Orgelspel – Afkondigingen door de ouderling van dienst – Zingen: Psalm 62: 1 en 4 (N.B.) – Stil gebed – Votum en Groet – Zingen: Psalm 97: 1, 6 en 7 (O.B.) – Lezing van het gebod/Geloofsbelijdenis –…

liturgie diensten Pollenkerk

Beste mensen, Ik kreeg de vraag voorgelegd of het mogelijk is om de liturgie van de erediensten in de Pollenkerk ergens te publiceren zodat het voor mensen die meeluisteren makkelijker is de liederen op te zoeken. Men kan dit dan vooraf doen of vooraf opschrijven. Het lijkt ons als kerkenraad een goede zaak om dit…

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Maatregelen naar aanleiding van coronacrisis (update 4 mei 2020)

Aansluitend bij de richtlijnen die door de overheid in het kader van de coronacrisis gegeven zijn, heeft het Groot Moderamen van de algemene kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vriezenveen de volgende maatregelen getroffen: Erediensten: Tot en met 1 juni a.s. gaan de zondagse kerkdiensten, die onder verantwoordelijkheid van één van de vier wijkgemeenten vallen,…

Online diensten nu ook via YouTube

Het ook mogelijk om de online dienst ook op ons YouTube-kanaal te volgen. Op die manier kunnen meer broeders en zusters de dienst rechtstreeks volgen. Nu lukt dat vaak niet, in verband met de beschikbare capaciteit via Kerkomroep.nl.

verslag vergadering 12-3-2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 maart 2020.   Opening. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 133 : 1, 2 en 3. Br. C. Bos houdt een inleiding over liefde, relaties en pastoraat. In communicatie over onderlinge relaties in kerk, gemeente en gezin ligt het begin bij onze eigen relatie met God….

verslag vergadering 20-2-2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 20 februari 2020.     Opening. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 103 : 1 en 2. Ds. Prins verzorgt de inleiding aan de hand van Hst 3 van het boekje “Een voortreffelijk werk” In dit hoofdstuk gaat het over de organisatie van de kerk. De kerkorde…