Wijk-Oost

Koffiedrinken in gebouw achter de Pollenkerk.

Aanleiding om dit te organiseren is de uitkomst van de enquête die is gehouden op de Ontmoetingsdag Pollenkerk op 29 september 2019. Dit is bedoeld voor alle gemeenteleden en eventuele gasten.   De kerkenraad heeft besloten dit te organiseren en daarvoor zijn de volgende data vastgesteld: 23 februari 2020 na afloop van de kerkdienst; 12…

verslag vergadering kerkenraad 7-1-2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 7 januari 2020.     Opening. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar Ps. 103 : 1 en 2. Br. G. Aman verzorgt de inleiding aan de hand van Hst 6 van het boekje “Een voortreffelijk werk” In dit hoofdstuk gaat het over pastoraat bij zieken. Hij komt in…

verslag vergadering kerkenraad 12-12-2019

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 december 2019.   Opening. De voorzitter, ds. Prins, heet allen hartelijk welkom. We zingen met elkaar van de Lofzang van Zacharias vers 4 en 5. Hierna gaat hij voor in gebed. Hij leest vervolgens Lucas 1: 67 – 79 en brengt daarvan enkele punten onder de aandacht. Verkiezing ambtsdragers. De scriba…

Toelichting diaconale collecte zondag 6 oktober

Op zondag 6 oktober is het Israëlzondag. Op deze zondag wil de diaconie in het bijzonder stilstaan bij onze verbondenheid met het volk Israël. De diaconale collecte is op deze dag bestemd voor de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ). De ICEJ is een wereldwijde, non-profit organisatie met een profetische roeping om een bron van troost…

Gemeentedag Pollenkerk 29 september

Op D.V. 29 september a.s. wordt de Pollenkerk-Ontmoetingsdag gehouden. De dag begint om 9.30 uur met een kerkdienst in de Pollenkerk. We sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd, die tot ongeveer 13.30 uur duurt. Tussentijds zijn er verschillende programma’s voor jong en oud. Voor de maaltijd vragen we iedereen die zich opgeeft om ook zelf…