Nieuws

Diaconie collecte 7 april

Categories: Diaconie

Mijn naam is Alice Beuving, sinds september 2022 ben ik coördinator van Lichtpunt Twenterand. Van beroep ben ik Pastoraal hulpverlener en voel mij echt op mijn plek binnen Lichtpunt. Lichtpunt is in 2014 ontstaan uit kerken. Juist omdat daar signalen waren van drugs- en alcoholgebruik onder jong en oud.

Als coördinator van Lichtpunt heb ik er in het afgelopen jaar 2023 een groot aantal nieuwe aanmeldingen bij gekregen. De nood in Twenterand is echt heel hoog! Een aantal gesprekken hiervan zijn inmiddels positief afgesloten en een enkeling doorverwezen naar professionele hulpverlening. We kunnen terugzien op een goed jaar waarin we weer meerdere mensen hebben kunnen voorthelpen. Als deelnemers van Lichtpunt positieve wendingen in hun eigen leven weten te bewerkstelligen dan voelen ze zich ook zelf weer beter. Zo ervaren ze er in deze tijd van lange wachtlijsten bij de GGZ er niet alleen voor te staan.

Lichtpunt werkt persoonlijk en laagdrempelig, heeft een luisterend oor voor de ander en neemt hiervoor de tijd. De deelnemer (familielid en/of verslaafde) wordt gezien, gehoord erkend en bevestigd in zijn of haar verhaal. Samen gaan we op zoek naar het goede ‘loket’, passende hulp. Daarna kan ik als coördinator de deelnemer ook naast het hulpverlenerstraject dat er gevolgd wordt blijvend ondersteunen. Indien gewenst kan er naar ontslag kliniek een buddy worden gekoppeld aan de deelnemer. Ook in het afgelopen jaar is er na ontslag vanuit klinische opname weer een deelnemer gekoppeld aan een buddy.

Naast zorg voor (ex) verslaafden, bied ik als coördinator ook hulp aan de naaste omgeving van verslaafden. Wij doen dit via gesprekken en ondersteuning. De naaste wordt geleerd hoe om te gaan met de verslaving van partner/ouder/kind om van daaruit een weg te vinden die voor hen leefbaar is. Tijdens deze gesprekken motiveer ik de ouder om ook zelf weer te durven leven. Vaak leven ze in de schaduw van de verslaafde en staat deze centraal in gezin en relatie ouders. Ik adviseer hun weer aandacht te gaan besteden aan hobby’s en ook om sociaal weer actiever te worden.

Als Lichtpunt Twenterand zijn wij ontzettend blij dat de kerken ons hierin ondersteunen en de diaconale collecte van D.V.  7 april bestemd zal zijn voor onze Stichting.

Nogmaals alvast super bedankt, we zijn hier heel blij mee en God dankbaar voor!  Ook gebed is meer dan nodig en een krachtbron tijdens de gesprekken.

Hartelijke groet,

Alice Beuving