Nieuws

Dabar 2021

Categories: Algemeen,Zendingswerk

Het dabarseizoen is weer afgelopen met een heel ander verloop dan andere jaren.

We hebben éen volledig team gehad , een week met vrijwilligers van de kerken die kinderclub organiseerden  en twee Dabaristen en vrijwilligers van de Hervormde gemeente die samen een team vormden

In tegenstelling tot 2020 waarin we 5 teams mochten verwelkomen.

De jongeren kijken met plezier terug op hun periode waarin ze met de kinderen veel hebben kunnen delen en ze goede gesprekken hebben gevoerd met campinggasten.

de koffietafel was goed gevuld. Het zaad is gezaaid.

Er kwamen volleyballers uit Vriezenveen om mee te doen met het volleybaltoernooi op woensdagavond , éen team heeft zelfs de taart gewonnen.

In de twee weken dat er een team was, is er weer uitstekend gekookt door vrijwilligers.

We willen iedereen bedanken voor de gebeden, de praktische hulp en het enthousiasme waarmee alles werd gedaan.
Dabar = woord en daad!

De  commissie
Altina, BertJan Huib,Henk, Bjorn, Karin en Betsie