RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Dank & voorbede: Geluk in Peru

Categorieën: Algemeen,Zendingswerk

Matthijs en Rosa Geluk-Smelt bezochten met hun gezin, op zondag 21 en woensdag 24 januari Vriezenveen om meer te vertellen over hun werk in Peru. Zij gaan met goede herinneringen aan Vriezenveen, eind februari, weer terug naar Peru! Zij hebben gevraagd om uw voorbede en uw dankgebed.                                                                                                        Wilt u met hen danken voor:

  • de afgelopen twee jaren, waarin zij als gezin, een mooie start mochten maken met een nieuwe gemeente in de miljoenenstad Chiclayo – Noord Peru
  • de verlofperiode, waarin zij verschillende ondersteunende gemeenten, familie en vrienden mochten ontmoeten en verbondenheid ervaren
  • de kerk in Peru waar uit bestaande gemeenten weer nieuwe kerkplanting plaatsvindt

Matthijs en Rosa vragen ook uw voorbede voor:

  • voortgaande groei van de gemeente, zodat meer mensen en jongeren ook in de grote steden van Peru de mogelijkheid krijgen om het Evangelie te leren kennen.
  • het geheel van de Presbyteriaanse Kerk van Peru; dat zij haar roeping zal verstaan om het Evangelie bekend te maken en de kerk niet alleen mag groeien in omvang, maar zeker ook in diepgang.
  • de leiding van de Heilige Geest bij al het werk, een goede terugreis-eind februari- en dat zij als gezin de draad weer goed kunnen oppakken op school en in hun werk

Als u hen blijvend wil volgen en betrokkenheid wilt tonen, kan dat via inschrijven op www.gzb.nl/gelukinperu met nieuwsbrieven en op www.facebook.com/gelukinperu . Ondersteunen kan financieel en fiscaal te verrekenen via NL91INGB0690762445, vanwege de ANBI status.