Nieuws

Nieuwbouw MFC met kerkzaal

Categories: Activiteiten,Algemeen

De eerste bouwvergaderingen zijn geweest, de bouwhekken zijn geplaatst, de buren zijn geïnformeerd, de bouwactiviteiten voor het MFC met kerkzaal zijn gestart. We zullen proberen u als gemeente met regelmaat te informeren over de vorderingen. Binnenkort zullen de projectgroep en werkgroepen die hebben meegedacht in de voorbereiding worden bijgepraat en zullen nieuwe werkgroepen worden geformeerd voor het proces gedurende de uitvoering. Hierbij kan gedacht worden aan een vrijwilligersteam voor hand- en spandiensten, een team voor fondsenwerving etc. We komen daar op korte termijn bij u op terug. Op een van de bouwhekken laten we een doek plaatsen met de volgende tekst ter inspiratie:

Hier wordt een huis gebouwd
Voor jou, voor mij, voor iedereen
Een huis om elkaar te ontmoeten
Een huis om lief en leed te delen
Een huis waar je God ontmoeten kunt
Een huis waar je uit kunt rusten
Een huis waar je op verhaal kunt komen
En waar je kunt luisteren naar elkaar en naar Zijn Woord
Een huis waarin we mogen leren van Zijn liefde en vrede
Om dat door te geven naar de wereld,
naar Vriezenveen, naar je buurt
We zien uit naar het moment
Dat straks de deuren opengaan
Voel je nu al welkom
Weet dat wij ook uitzien naar jou!

Mochten er vanuit de gemeente vragen / opmerkingen zijn met betrekking tot de bouw, dan is hiervoor het volgende mailadres beschikbaar: bouwmfc@hervormdvriezenveen.nl. We zullen niet meteen overal een antwoord op hebben, maar zullen toch proberen zo adequaat mogelijk te reageren.

Mede in verband met de bouwwerkzaamheden zullen de papiercontainers verplaatst worden naar De Zuivering (bij de brandweerkazerne). Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar het bericht hierover in deze kerkbode.