Nieuws

De catechisaties gaan weer beginnen vanaf 25 september. Hieronder staan de verschillende vormen van catechese. Wil je je opgeven of heb je nog vragen neem dan contact op met de dominee of jeugdouderling (zie voor contact info www.hervormdvriezenveen.nl).

Basiscatechese (groep 7 & 8 basisschool)
Een keer in de twee weken kom je samen met een paar andere jongens en meisjes samen bij iemand thuis. We drinken en snoepen wat en daarna praten we over dingen uit de Bijbel, geloven, naar de kerk gaan en dingen die je bezig houden. Basiscatechese wordt gehouden op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag. Exacte tijden worden vastgesteld in overleg.

Mentorcatechese (12-15 jarigen)
Met elkaar praten over waar je in gelooft en nadenken over wat dat betekent voor jouw leven. Zijn dat dingen waar je wel eens bij stil staat? Op mentorcatechese lezen we samen de bijbel en praten met elkaar over dingen die je moeilijk vindt en over wat je bezig houdt. We hopen dat je door mentorcatechese groeit in je relatie met Jezus. Mentorcatechese wordt gehouden op maandag- en dinsdagavond van 19:00-20:00 uur en vrijdagmiddag van 16:30-17:30 uur.

Catechese wijk Oost (12-15 jarigen)
Met elkaar praten over over geloof in God en Jezus  en wat dit betekent voor je eigen leven. In wijk Oost wordt deze catechese gegeven door ds. Prins:
– Maandag van 17:00-17:45 uur in de Grote Kerk
– Dinsdag van 18:00-18:45 uur in de Pollenkerk

16+ catechese (16 jaar en ouder)
Samen sparren over en groeien in het geloof, meer leren en ontdekken over wie God, Jezus en de Heilige Geest is en samen spreken over actuele onderwerpen. Als dit je aanspreekt geef je dan op voor de 16+ catechese. Dit zijn de momenten waarop je mee kunt doen:
Maandag, ds. Prins, 19:00-19:45 uur, Grote Kerk
– Dinsdag, ds. Prins, 19:00-19:45 uur, Pollenkerk
– Woensdag, ds. De Jong, 19:00-19:45 uur, Westerkerk
– Donderdag, Hennie Veldhuis, 19:00-19:45 uur, Grote Kerk

Belijdenscatechese
Misschien heb je al een aantal jaren catechisatie gevolgd en wil je je keuze voor God ook in het openbaar gaan belijden? Dan is belijdeniscatechisatie wel iets voor jou. Tijdens de belijdeniscatechisatie praat je met elkaar over wat het volgen van Jezus in je leven inhoudt en hoe je daar vorm en inhoud aan kunt geven.
– Maandag, ds. Prins, 20:00-21:00 uur, Grote Kerk
– Dinsdag, ds. De Jong, 20:15-21:15 uur, thuis bij een van catecheten
– Zondagmiddag, Janine Lemans, om de 2 weken, 13:00-14:00 uur, locatie nog onbekend