Algemeen

Mannen aan de wandel

Sinds enkele maanden trainen ongeveer 15 Vriezenveense mannen elke dinsdag als voorbereiding voor een zogenaamd ‘karakterweekend’. Deze wordt eind oktober van 23 t/m 26 oktober 2014 in de Belgische Ardennen georganiseerd door de organisatie de 4e Musketier.  Deze relatief jonge club heeft tot doel om vriendschappen te verdiepen, relaties te herstellen en mannen te leren hoe…

Jongerendienst 21 september

Jongerendienst ‘This is your wake-up call!’   Zondag 21 september is er weer een jongerendienst, de eerste na de vakantie! Het thema van de dienst is ‘This is your wake-up call!’ De spreker is ds. Kranen en de jongerenband verzorgt de muziek. De collecte tijdens de dienst zal zijn voor Stichting Sadiki. Deze stichting heeft…

Verhuur lokalen Hervormd Centrum

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 wordt door het Noordik gebruik gemaakt van een aantal lokalen in het Hervormd Centrum.  Dit gebeurt in verband met de verbouw/uitbreiding van de locatie aan de Krijgerstraat 7. De planning is dat het Noordik gedurende één jaar gebruik zal maken van de lokalen in het Hervormd Centrum.

Incassoproblemen Kerkradio

Wegens problemen met de Incasso van de abonnementskosten Kerkradio is bij een deel van de gebruikers  in juni en juli niets geïncasseerd.  Eind augustus wordt bij de betreffende personen alsnog een bedrag van € 14,50 geíncasseerd, dit betreft dan de maanden juni en juli. Eind september vindt dan BIJ ALLE ABONNEES de incasso over de…

Catechisatie

Je hoeft het niet allemaal zelf te doen, je hoeft het niet alleen te doen. Samen, in de gemeenschap van gelovigen zoeken we onze eigen weg. Bieden we je een weg om met God te gaan. Basiscatechisatie Je zit in groep 7 of 8. De verhalen uit de kinderbijbel ken je wel. Die verhalen zijn…

Jonge Vrouwen Kring “DAMARIS”.

Op D.V. dinsdag 9 september a.s. hopen wij in het nieuwe seizoen elkaar weer te ontmoeten. Voor deze avond staat een bijbelstudie op het programma en wij beginnen om 20.15 uur in Stjäävelin lokaal 8. Gasten zijn van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Anoek Dasselaar en Gina Brink.

28 sept Verdiepingsdienst Grote Kerk

Zondag 28 september is het Startzondag in Vriezenveen. Ook de ochtenddienst in de Grote Kerk zal in dit teken staan en gecombineerd worden met de bekende opzet van een ‘Verdiepingsdienst’. ds Zijlstra, die voor deze zondag gepland staat, zal met de Werkgroep Bezinning van de Gemeenschap Grote Kerk deze dienst voorbereiden en inhoud geven. Na…

Wijziging Wachtwoorden Hervormd Vriezenveen

Wegens een servermigratie van onze hostingprovider zijn de wachtwoorden van onze e-mailadressen genoodzaakt gewijzigd. Dit kan betekenen dat u momenteel niet kunt inloggen, wat erg vervelend is. Gelukkig hebben we een (tijdelijke) oplossing voor u: neem even contact op met het kerkelijk bureau om uw nieuwe wachtwoord op te vragen en de stappen te ontvangen…

Verantwoording ontvangen erfenis en schenking

Het College van Kerkrentmeesters deelt mee dat uit een nalatenschap ten behoeve van de Grote Kerk een bedrag van € 10.000 is ontvangen. Verder werd een schenking van € 6.000 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de algemene middelen.

Aandacht voor onze (bijna) tieners

Al  vele jaren wordt er in de Westerkerk Kindernevendienst georganiseerd voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4. In gesprekken met ouders en tieners, merken we dat de overgang, van elke week kindernevendienst naar niks, te groot is. De tieners haken af, of zitten verplicht de dienst uit. Iedereen weet, dat de…