Nieuws

Even voorstellen…. Haaije Feenstra

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

Mijn naam is  en woon in Tiendeveen (gem. Hoogeveen). Ik ben geboren en getogen op een boerderij in Friesland, in een omvangrijk confessioneel Hervormd gezin van 12 kinderen. Van huis uit heb ik een groot verantwoordelijkheidsbesef voor kerk en samenleving meegekregen. Van jongs af aan ben ik dan ook op de één of andere wijze actief in de kerkelijke gemeente. Ik studeerde Personeel en Organisatie en woonde en werkte daarna 4 jaar in Nes Ammim (Israël). Daar werd ik al snel verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Terug in Nederland ben ik in dat vakgebied doorgegroeid en uiteindelijk werd ik in 1999 Algemeen Directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem. Vervolgens was ik 13 jaar werkzaam als Algemeen Directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (Utrecht). Momenteel werk ik parttime als directeur van Prisma (een koepelvereniging van Christelijke goede doelen zoals Dorcas, ZOA, Woord en Daad, WorldVision, TEARFUND, Open Doors, GZB etc.) en deels als ZZP-er. Daarnaast ben ik lid van de gemeenteraad in Hoogeveen en bestuurslid van de Hofsteestichting (een vermogensfonds met ideële doelstellingen wereldwijd en in Nederland). Ik ben gehuwd en wij hebben samen 6 (uitwonende) kinderen.

Ik hoop een korte periode met uw gemeente mee te lopen als extern adviseur bij een ingrijpend veranderingsmoment. Het nieuwe beleidsplan betekent dat jullie een aantal vertrouwde paden zullen verlaten en nieuwe stappen gaan zetten, om het kerk-zijn zo vorm te geven dat ook de volgende generatie een geestelijk thuis geboden kan worden. Daarnaast zijn er momenteel twee van jullie predikanten die een beroep naar een andere gemeente hebben aangenomen. De Algemene Kerkenraad heeft mij gevraagd om te adviseren, nu er besluiten genomen moeten worden over een andere wijkindeling en de formatie voor pastorale zorg op korte en middellange termijn. Om een goed beeld te krijgen van wat in jullie gemeente nodig is spreek ik de komende tijd met de predikanten, de (voorzitters en scriba’s van de) wijkkerkenraden en de colleges. Ik hoop dit advies en de besluitvorming over dit advies af te ronden voor de Kerst. Mocht u het op prijs stellen om uw gedachten te willen delen, dan kunt u altijd een afspraak met mij maken (tel: 06-46 44 11 44) of mailen aan info@aanzet-begeleiding.nl .

Met vriendelijke groet,

Haaije Feenstra