Nieuws

Oproep gemeenteleden – advies nieuwe wijk indeling

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad,Wijk-Midden,Wijk-Oost,Wijk-West,Wijk-Zuid

In het afgelopen najaar heeft extern adviseur Haaije Feenstra op verzoek van de AK een adviesrapport uitgebracht over de herindeling van de wijkgemeenten en de pastorale bezetting in het kader van het nieuwe beleidsplan. Dit rapport wordt in de komende periode besproken in de wijkkerkenraden en de bevindingen zullen worden terug gemeld aan de AK.

Daarnaast willen we in dit proces ook graag gemeenteleden betrekken in een adviserende rol. Er wordt per wijkgemeente een groep van ongeveer 20 gemeenteleden samengesteld, die hun visie mogen geven op het door dhr. Feenstra uitgebrachte advies.

Op 11 januari a.s. zal dhr. Feenstra een presentatie geven over zijn advies, gezamenlijk aan de vier te vormen groepen gemeenteleden en aan de wijkkerkenraden.

In de weken daarna kunnen de groepen het advies van dhr. Feenstra bespreken. Daarna rapporteert iedere groep zijn mening aan zijn wijkkerkenraad, die dit dan vervolgens meeneemt in zijn bevindingen richting de AK.

Gemeenteleden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich uiterlijk 7 januari 2023 aanmelden bij de scriba van hun wijk.