Gemeente

Cursus Levend in Christus

Cursus Levend in Christus Gedurende het winterseizoen 2019-2020 organiseert Cross-Over in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting de verdiepingscursus ‘Levend in Christus’. Deze cursus is bedoeld voor een ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed en genezing en bevrijding. Na deze cursus ben je beter in staat…

Bedankt voor materialen VBW

In de afgelopen periode zijn er veel materialen verzameld voor de knutselwerkjes van de vakantiebijbelweek. Er is inmiddels voldoende binnen gebracht. Wij zijn blij en dankbaar dat jullie als gemeente leden hebben laten zien dat jullie ook dit stukje gemeentewerk een warm hart toedragen. Ook op deze praktische manier mogen wij samen meewerken aan de…

Dabarnieuws

Dit jaar willen we beginnen om de verschillende kerken meer te betrekken bij het Dabarwerk. Om de betrokkenheid te vergroten willen we meer laten weten over de mogelijkheden. Op woensdagavond om 19.30 is er elke week, als het niet met bakken uit de lucht valt, een volleybaltoernooi. Elke doordeweekse avond gaan de dabaristen poppenkast spelen. Een leuk vast…

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Op zaterdag 31 augustus start weer de cursus TVG in kerkelijk centrum Sion in Rijssen aanvang 9 uur. De cursus waaraan inmiddels honderden cursisten hebben deelgenomen en bekend is in omgeving en ver buiten de regio. Er zijn deelnemers uit bijvoorbeeld Apeldoorn, Enschede, Ommen en Winterswijk. De gehele cursus duurt 3 jaar, maar u kunt…

Sing in VBW 15 juli

SchatRijk Sing-in op 15 juli. Inmiddels weer uitgegroeid tot een mooie traditie. Een muzikale start van de VakantieBijbelWeek. Als je van zingen en / of muziek houdt, welkom bij de SING- in VBW 2019 op D.V. 15 juli. Een gelegenheidscombo is samengesteld en oefent op het thema SchatRijk.  Zet ‘m in je agenda of op…

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2018: De jaarrekening is op woensdag 15 mei door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt vanaf 27 mei gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau een week ter inzage voor alle gemeenteleden. De samenvatting van de staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven. Algemene toelichting: Het nadelig saldo over 2018 bedraagt € 26.589….

Diaconale collecte zondag 26 mei – Initiatief vakantietas in combinatie met Manna

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Verschillende kerken uit Twenterand, waaronder ook onze gemeente, willen daarom dit jaar meedoen aan het initiatief van Kerk in Actie onder de naam ‘Vakantietas’. Samen met plaatselijke kerken wil…

Thuisviering Heilig Avondmaal.

De Hervormde Gemeente heeft de beschikking over een zgn. ‘reis-avondmaalsstel’. Dat is een avondmaalsstel dat gebruikt kan worden tijdens een viering van het Heilig Avondmaal thuis. Wanneer u bijv. door ziekte niet in de gelegenheid bent om de viering in één van de kerken mee te maken, en u zou wel graag het avondmaal willen…

V&T organiseert: Running Dinner

Vorming & Toerusting organiseert op zaterdagavond 18 mei 2019 een running dinner. Heeft u zin in een gezellige avond uit en wilt u nader kennismaken of bijkletsen met gemeenteleden, houdt u van uit eten gaan, dan nodigen wij u uit om zich op te geven voor het running diner. Hoe gaat dat in z’n werk? Bij…