RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Gemeente

“Geloof Werkt” nu voor leidinggevenden

In onze gemeente zijn in de afgelopen tijd verschillende beroepsgroepen één of meerdere keren bij elkaar geweest om samen te praten over wat je als christen in je beroep moeilijk vindt, maar ook waar je het verschil kunt maken op de werkvloer. Dit vanuit het project “geloof werkt” van de EC. We willen nu graag…

Multiculturele maaltijd 30 januari 2019

Op woensdag 30 januari staat weer een multiculturele maaltijd gepland van 17.30 – 19.30 uur in CCK2. Het is de bedoeling dat iedereen die komt iets te eten meeneemt, zodat van alle gerechten een buffet kan worden gevormd. Voor nadere informatie en opgave: tel. 06-20391269 of per mail mcmvriezenveen@gmail.com. We zien weer uit naar een…

Eindejaarscollecte

Een goed gesprek We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een…

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 28 november 2018

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Lucas 1 gevolgd door een korte overdenking over de aankondiging van de geboorte van Jezus, daarna gaat hij voor in gebed. Gemeenteadviseur beleidsplan 2019 De externe kerkelijk adviseur namens de PKN, Jack de Koster, is aanwezig in de vergadering en gaat uitvoerig in gesprek met de…

Diaconale collectes tijdens Kerst

Eerste Kerstdag Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door, ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp of op straat….

Gemeenteavond 23 januari 2019 – CCK2

Op woensdagavond 23 januari hopen we alsnog de uitgestelde gemeenteavond te houden, die oorspronkelijk gepland stond voor september. Op deze avond mogen we de bekende EO-presentator Andries Knevel welkom heten. Hij zal spreken over het thema “Geloven in de 21e eeuw” en alle uitdagingen en obstakels die we daarin tegen kunnen komen. In de kerkenraden…

Kerkbalans 2019

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2019. De actie heeft als thema “Geef voor je kerk”. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting…

Kerkbode voor allen

Evenals in voorgaande jaren wordt met Kerst een kerkbode bezorgd op alle adressen waar één of meer leden van onze gemeente wonen, dus ook bij degenen die geen abonnement hebben. Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019. Het College van Kerkrentmeesters

Aktie Kerkbalans

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema in 2019 is Geef voor je kerk. Tussen 21 en 23 januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang dit is ruim 60 van…

Kerstviering voor ouderen in de Aakerk 19 december

De jaarlijkse kerstviering wordt gehouden op woensdag 19 december. We beginnen om 15:00 uur. Vooraf wordt u ontvangen met koffie of thee. We houden een viering met zang, meditatie, gedichten en een kerstverhaal. Daarna is er een gezamenlijke broodmaaltijd, waarbij gezellig kan worden bijgepraat. Van harte welkom in de Aakerk. Informatie en opgave bij de…