RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Algemeen

Koffer project

Binnen de wijken gaan we werken met een nieuw project. Het nieuwe project draagt de naam “Koffer project”. Als wijk NEXT zijn we erg blij met dit project! En door middel van dit schrijven willen we jullie graag op de hoogte brengen van dit project en het een en ander uit leggen. Het koffer project…

Make a Wish

Enkele maanden geleden ben ik benaderd door Marc Wessels van Prima Fashion (Den Ham) voor het project ‘Make a Wish’. Vanuit mijn functies bij verschillende kerken ben ik bij hun in gestapt om dit samen vorm te geven. Make a Wish wil graag omzien naar mensen die het nodig zijn. Dit keer hadden we de…

Groet

Via deze weg wil ik, ook namens Gineke iedereen hele goede feestdagen toe wensen! Ik hoop en Bid dat jongeren, ouders én iedereen niet alleen kerst viert, maar ook komende dagen beseft dat Jezus niet alleen naar de aarde is gekomen voor alle mensen, maar dat Hij voor JOU/U gekomen is. Lekker eten is prima…

Monica & Geluk in Peru

Zoals aangekondigd komen Matthijs en Rosa Geluk-Smelt op DV zondag 21 en 24 januari 2018 naar Vriezenveen om meer te vertellen over hun werk in Peru. Op zondag verlenen zij medewerking in de ochtenddienst in de Grote Kerk, op woensdag avond zijn zij te gast bij de zendingsavond in de Suite. Als je van zending…

M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”

Door verschillende omstandigheden is de vergadering van 13  december j.l. niet door gegaan. De volgende vergadering is D.V. 3 januari 2018 ,dan behandelen wij de bijbelstudie over Job van Ds Emaus uit de Herv. Vaan van november 2017. We wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar. Het bestuur.

Nieuw bestuurslid De Akker – Succes op facebook en De Akkerspaarkaart

Christelijk Boekenhuis De Akker heeft een nieuw bestuurslid benoemd in de persoon van Hennie Veldhuis-Nieuwlaar. Per 4 januari 2018 is zij de opvolgster van Aard Wessels, die dan terugtreedt als bestuurslid. De digitalisering bij de Akker verloopt gestaag. In 2 jaar tijd kent de Akkerspaarkaart inmiddels ruim 3000 gebruikers en op Facebook is de Akker…

Openstelling De Akker/ collectebonnen rondom jaarwisseling

Rondom de feestdagen geldt een beperkte gewijzigde openstelling voor Christelijk Boekenhuis De Akker. Dat geldt dus ook voor de verkrijgbaarheid van collectebonnen, de kerstkaarten actie van Reflection en voor de kerstpakketten actie van Werkgroep Oost Europa. Dit jaar is de Akker alleen gesloten tijdens de Kerstdagen,  op 1 januari en op donderdagavond 4 januari. Gezien…

Kerstzangdienst Vriezenveen 2017

D.V. op zaterdag 23 december a.s.. wordt de traditionele kerstzangdienst weer gehouden in de Grote Kerk aan het Westeinde in Vriezenveen. Deze dienst begint om 19.00 uur. Aan deze dienst werken mee: het B-orkest van de Vriezenveense Harmonie, o.l.v. Sandra Mulder Interkerkelijk Gemengd koor, o.l.v. Jaap Vonk Christelijk Mannenkoor Vriezenveeen, o.l.v. Henny Hoedeman Bert Webbink,…

Fam. Moreira-Dollen

Dank aan allen die aan ons hebben gedacht door warme winterkleren, boodschappen een auto en een telefoon. We genieten van de gastvrijheid van de familie Dekker aan de Weitemansweg 1b. Een prachtig huis met alles erop en eraan. Op donderdag 4 januari houden we een ‘festa celestial’ in de CCK2. Inloop om 19.30 en het…

Houvastavonden

In februari organiseert de HGJB weer Houvastavonden op verschillende plaatsen in het land. Dit jaar krijgen de avonden een klassieke en herkenbare opzet, met een gezamenlijke verdiepende bijbelstudie* en verschillende inspirerende workshops. ‘Houvast’ is in eerste instantie bedoeld voor jongeren die belijdeniscatechese volgen en hun predikant. Maar ook jongeren die vorig jaar (of eerder) belijdenis…